Podczas rutynowych działań, funkcjonariusze policji aktywnie angażują się w pomoc osobom, których życie lub zdrowie jest zagrożone przez niskie temperatury. Współpracując z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, regularnie odwiedzają osoby, które mogą wymagać ich wsparcia.

Oprócz osób bezdomnych, ryzyko wychłodzenia dotyczy także seniorów, osób z ograniczoną zdolnością do samodzielnej egzystencji, mieszkających w niedostatecznych warunkach lub mających trudności z codziennymi czynnościami, takimi jak ogrzewanie domu. Policjanci z miasta Zamość w trakcie swoich codziennych obowiązków reagują na każdą sytuację, która może zagrażać zdrowiu lub życiu takich osób. Wizytują również tych mieszkańców, o których wiedzą, że mogą potrzebować pomocy, często działając w kooperacji z pracownikami ośrodków społecznych lub Strażą Miejską.

Podczas niedawnej kontroli adresów, gdzie mogą przebywać osoby starsze i potrzebujące pomocy, policjanci wspólnie z pracownikami socjalnymi wsparli 84-letniego seniora z okolic Zamościa. Mężczyzna ten mieszkał samotnie w skromnych warunkach, a jego dom był niewystarczająco ogrzany. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali, rozpalając ogień w piecu i zapewniając seniorowi opał oraz zapałki na najbliższe dni. Dodatkowo, pracownicy ośrodka zapewnili mu ciepły posiłek.

W innym przypadku, policjanci interweniowali w domu 47-letniego mieszkańca Zamościa, z którym pracownicy Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie nie mogli się skontaktować. Początkowo wydawało się, że nikt nie jest w domu, ale ostatecznie mężczyzna odpowiedział na wezwanie funkcjonariuszy. Policjanci stwierdzili, że warunki, w jakich żyje, zagrażają jego zdrowiu. Mimo początkowej odmowy przyjęcia pomocy, po długich namowach zgodził się spędzić najbliższe dni u rodziny.

Zachęcamy do reagowania na sytuacje, w których ktoś może potrzebować pomocy. Szczególną uwagę należy zwracać na osoby starsze, chore, samotnie mieszkające lub mające trudności życiowe, a także na osoby pod wpływem alkoholu, które nie są w stanie samodzielnie wrócić do domu. Informacje przekazywane dzielnicowym lub zgłaszane Policji mogą zapobiec tragicznym skutkom wychłodzenia organizmu. W sytuacjach wymagających pilnej interwencji, należy dzwonić na numer alarmowy 112.

aspirant sztabowy Katarzyna Szewczuk

Źródło: https://zamosc.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024