Podczas nocnego patrolu, dwaj policjanci z Zamościa, starszy posterunkowy Rafał Wołk i starszy posterunkowy Mateusz Murawiec, zauważyli niepokojące zadymienie wydobywające się z komina jednego z domów. Ich uwagę przykuł szczególnie wydobywający się z komina żar. Niezwłocznie zatrzymali się, aby sprawdzić sytuację.

Po wezwaniu domowników, wspólnie sprawdzili czy dym nie dostaje się do środka budynku. Następnie udali się do piwnicy, aby skontrolować urządzenie grzewcze. W trakcie tych działań, udało im się usunąć część żaru z kominowej sadzy, która mogła doprowadzić do pożaru. Na miejsce przybyli strażacy, którzy potwierdzili, że doszło do zapalenia się sadzy w kominie, co stwarzało realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Wskutek tego zdarzenia, wdzięczna mieszkanka Zamościa przesłała list z podziękowaniami do Komendy Miejskiej Policji. Wyraziła swoją wdzięczność za zainteresowanie i pomoc funkcjonariuszy, którzy zapobiegli powstaniu pożaru, chroniąc tym samym jej dom przed zniszczeniem.

Jest to przypomnienie o ważności regularnego kontrolowania i czyszczenia urządzeń grzewczych, szczególnie w okresie zimowym, kiedy ich eksploatacja jest intensywniejsza. Zgromadzona w kominach sadza może stać się przyczyną pożarów, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia. Dlatego aspirant sztabowy Katarzyna Szewczuk apeluje o ostrożne i świadome użytkowanie tych urządzeń, aby uniknąć podobnych niebezpieczeństw.

Źródło: https://zamosc.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024